Obesity surgery in Poland

bariatric surgery

Łódź, Poland ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26

Pulsmed

  • Gastric balloon for obesity managementzadzwoń
  • Orbera intragastric balloon for obesity management from 1 297 £
  • Leczenie otyłości balonem żołądkowym Orbera 365 from 1 796 £
  • Heliosphere BAG balloon for obesity management 1 796 £
  • Obesity treatment consultation  30 £
Warsaw, Poland ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7 lok. 184

Nasmed

  • Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass (LRYGB) 5 687 £
  • Laparoscopic sleeve gastrectomy 4 789 £
  • Heliosphere BAG balloon for obesity management 1 796 £
  • Endoscopic removal of intragastric balloon 300 £
  • Obesity treatment consultation zadzwoń