Obesity surgery in Poland

Warsaw, Polandul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 7 lok. 184

Nasmed

  • Resekcja żołądka laparoskopowo 4739 £
  • Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass (LRYGB) 5627 £
  • Heliosphere BAG balloon for obesity management 1777 £
  • Endoscopic removal of intragastric balloon 297 £
  • Obesity treatment consultation zadzwoń
Łódź, Polandul. Polskiej Organizacji Wojskowej 26

Pulsmed

  • Leczenie otyłości balonem from 1481 £
  • Sleeve resection of the stomach 4344 £
  • Heliosphere BAG balloon for obesity management 1777 £
  • Orbera intragastric balloon for obesity management from 1284 £
  • Obesity treatment consultation  36 £